Co pro Vás můžeme udělat?

Poradíme Vám s výběrem stavebního pozemku nebo nemovitosti

Vhodný výběr pozemku je podle nás nejdůležitější, jelikož stavbu lze ve větší míře svému okolí přizpůsobit, ale místo ve kterém svůj záměr plánujete nikoliv. Proto považujeme výběr pozemku či nemovitosti za zásadní a rádi Vám budeme při jejich volbě nápomocni.

Zkonzultujeme s Vámi Vaše představy a pomůžeme Vám na jejich základě specifikovat zadání

Na základě Vašich představ společně s Vámi formulujeme podrobné zadání, díky jemuž pro Vás můžeme zpracovat návrh nejvíce se blížící Vašim snům.

Vypracujeme návrh stavby

Na základě vygenerovaného zadání a společných konzultací v průběhu procesu návrhu pro Vás zpracujeme návrh stavby,který Vám můžeme připravit ve vícero variantách. Standardem výstupu naší práce je prezentace návrhu na virtuálním 3D modelu včetně virtuální prohlídky.

Zpracujeme dokumentaci stavby pro získání potřebných povolení

Na základě návrhu stavby pro Vás zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci pro získání potřebných povolení v procesu územního a stavebního řízení.

Obstaráme za Vás veškerá potřebná vyjádření a zastoupíme Vás v řízení se stavebním úřadem

Zajistíme veškerá potřebná vyjádření k úspěšnému absolvování územního a stavebního řízení a zastoupíme Vás při jednání s úřady.

Dopracujeme dokumentaci pro realizaci stavby

Připravíme podrobnou prováděcí dokumentaci stavby, na jejímž základě je možné dílo řádně ocenit, vybrat dodavatele a následně jej přímo provádět.

Připravíme podklady pro výběr dodavatele

Na základě prováděcí projektové dokumentace připravíme výkaz výměr, kontrolní rozpočet stavby a můžeme Vám býti nápomocni při výběru dodavatele.

Dohlédneme nad prováděním díla

Během stavby budeme dohlížet nad prováděním díla z pohledu autorského dozoru. Také můžeme zajistit stavební dozor, či technický dozor investora.