Územní studie

Koncept územní studie dle zadání soukromého investora, jehož zadáním byl návrh zástavby rodinných domů o minimální rozloze stavebních pozemků. Řešení z velké míry předurčují místní limity, se kterými se návrh snaží optimálně vypořádat, tak aby vznikl příjemný pobytový prostor. V rámci studie nebyly dále rozváděny jednotlivé koncepty staveb, které by bylo vhodné řešit v navazujících fází komplexněji.


autor návrhu
Ing. arch. Jaroslav Koška

koncept územní studie | 2022 | jižní Čechy | soukromý investor


0