Revitalizace brownfield

Návrh přestavby původní vojenské ubytovací stavby pro polyfunkční využití s prostory pro administrativu a prodej drobného zboží v polozapuštěném podzemním podlaží, malovýrobní halou se zázemím v přízemí a reprezentativní kanceláří v ustoupeném druhém podlaží.


studie | 2019 | jižní Čechy | soukromá osoba


0